Ga naar de inhoud
Ekopak header

Key Performance Indicators

Sinds 2020, heeft Ekopak met zijn ‘Water-as-a-Service’-installaties 18 miljoen m³ stadswater bespaard.

Water vormt de kern van onze activiteiten en blijft ongelofelijk belangrijk. Maar gekoppeld aan onze waterbehandeling hebben we ook een impact op enkele andere belangrijke elementen. Om aan te tonen hoe Ekopak waarde creëert en duurzaamheid draagt binnen het bedrijf, hebben wij ons toegelegd op een aantal kernprestatie-indicatoren (KPI’s). De meeste van deze KPI’s zijn gekoppeld aan welomschreven SMART-doelstellingen. Hieronder geven we enkele van onze doelstellingen weer, een meer gedetailleerd overzicht kan je terugvinden in Ekopak’s geïntegreerd jaarverslag.

012345678
0123456780
012345
01234567
012
01234
012345678

m³ stadswater bespaard sinds 2020

=
3223

Ekopak Water Barometer

Via een tweejaarlijkse enquête willen we het bewustzijn van de waterproblematiek bij werknemers van waterintensieve bedrijven meten. De waterbarometer toont hun engagement, en in hoeverre zij actief willen meewerken aan initiatieven om het waterverbruik van hun bedrijf te verkleinen. Het is onze doelstelling om het kantelpunt (‘tipping point’) van 80% te overschrijden. Een eerste bevraging werd gedaan in 2022. De waterbarometer staat nu op 49%. Ekopak zal de industrie blijven sensibiliseren en werken op het versterken van ‘het gevoel van urgentie’ en de kennis verbeteren.

Water Barometer

In welke mate wilt u deelnemen aan initiatieven om het waterverbruik van uw bedrijf te verminderen.
Tegen 2023 willen we het engagement verhogen tot 81%.

Onze key performance indicators

90% van de bronnen van Ekopak gebruiken minder dan 5% drinkwater per liter behandeld water tegen 2023

Tegen 2023 een 10% lagere voetafdruk van onze installaties realiseren op vlak van energie & verbruiksgoederen

Illustratie hand met druppel water

50 miljoen m³ drinkwater besparen tegen 2023 met onze Waas-installaties

Ekopak
Illustratie elektrische auto

100% elektrisch wagenpark tegen 2025

Illustratie groep mensen

Positieve eNPS score tegen 2025.
Tussen 2025 & 2030 blijft de eNPS stabiel.

Illustratie nieuw hoofdkantoor Ekopak in Deinze

Ten minste 1 duurzaamheids­certificaat bij nieuwbouw.
(BREEAM and WELL)

Ekopak