Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Waterstress: welke uitdagingen zijn er voor de industrie?

Waterstress: welke uitdagingen zijn er voor de industrie?

Waterstress is een realiteit die de hele planeet treft, zowel individuen als industrieën. Water is geen onuitputtelijke hulpbron, we moeten een duurzaam waterbeheer invoeren, aangepast aan droogteperiodes! In dit artikel lichten we de uitdagingen van waterschaarste voor de industriële sector in detail toe.

Hoe manifesteert waterstress zich wereldwijd?

Droogte kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, de landbouw, de economie, de energie en het milieu. Naar schatting worden elk jaar 55 miljoen mensen wereldwijd door droogte getroffen en in bijna elke regio van de wereld vormt droogte het grootste risico voor vee en gewassen. Waterschaarste treft 40% van de wereldbevolking en tegen 2030 zullen waarschijnlijk 700 miljoen mensen door droogte ontheemd zijn. (Bron: Droogte (who.int))

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de regio’s die het meest door waterstress worden getroffen. De regio is heet en droog, dus de watervoorraden zijn al laag, maar de toenemende vraag naar water heeft de landen in extreme stress gebracht. Ook Europa lijdt onder waterstress door deze droogte. Volgens het rapport “State of the European Climate 2022” stijgen de temperaturen in Europa twee keer zo snel als het mondiale gemiddelde.

Door de droogte in de zomer van 2022, in combinatie met het gebrek aan regen in de winter, zijn er onvoldoende waterreserves opgebouwd. Het grondwaterpeil is nog steeds te laag.

De industrie speelt een belangrijke rol in de waterstress.

Carte stress hydrique monde 2023

Aqueduct Water Risk Atlas (wri.org)

Waarom is waterschaarste een wereldwijde uitdaging voor de industrie?

Alternatieven voor het veiligstellen van de industriële processen

De industrie zal zich in de toekomst moeten aanpassen. Een gebrek aan water kan leiden tot productiestops, wat ernstige financiële gevolgen zou hebben voor bedrijven. Daarom moeten zij nu op zoek naar alternatieve waterbronnen om hun productieprocessen veilig te stellen.

Waterrecycling om de gevolgen van waterstress te verminderen

Waterrecycling zou de oplossing kunnen zijn om de gevolgen van waterstress voor de industrie te beperken. Afvalwater kan worden opgewerkt en hergebruikt als proceswater voor de industrie. Ekopak is een duurzame waterleverancier voor bedrijven, gespecialiseerd in innovatieve technologieën voor waterrecycling. Ekopak richt zich op het optimaliseren van het waterverbruik met waterbehandelingsinstallaties die off-grid waterbronnen, zoals regenwater, oppervlaktewater en/of afvalwater, omzetten in zuiverder water dat kan worden gebruikt en hergebruikt in de industriële processen van de klant.

Blue-out: een belangrijk gevolg van waterstress in de industrie

Door waterstress kunnen bedrijven in een blue-out situatie terechtkomen: het moment waarop processen en productielijnen niet meer kunnen functioneren door een tekort aan water. De productielijn ligt dan stil, het personeel is tijdelijk werkloos, enz. Het gebruik van alternatieve oplossingen zoals waterrecuperatie of waterrecycling zou de continuïteit van de processen waarborgen.

Behoud van de waterkwaliteit in tijden van droogte

Bij droogte is het moeilijker om de waterkwaliteit te handhaven. Toch is waterkwaliteit cruciaal, vooral in de industriële sector. Ekopak zorgt voor het beheer van de waterzuiveringsinstallatie en de kwaliteit van het gerecycleerde water. Bedrijven kunnen dus met een gerust hart werken.

Strengere wetgeving tegen waterstress

Veel landen leggen strengere regels op voor watergebruik.  Frankrijk bijvoorbeeld neemt dringend maatregelen om de historische droogte van de zomer van 2022-2023 te bestrijden. Op 30 maart 2023 presenteerde de Franse president Emmanuel Macron zijn “Waterplan” om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen het hele jaar door toegang heeft tot kwaliteitswater. In Vlaanderen is er de Blue Deal, een plan van de Vlaamse regering om waterschaarste en droogte aan te pakken.

Aangezien bedrijven steeds meer doelstellingen opleggen op vlak van water, is het belangrijk dat zij zich nu op de toekomst voorbereiden.

Er zijn nog veel meer uitdagingen voor de industrie. Ekopak biedt advies op maat over waterbehandeling, inclusief de overgang naar duurzaam water om de watervoetafdruk van uw bedrijf te verkleinen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.