Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Waterrecyclage: waar te beginnen

Waterrecyclage: waar te beginnen

Water hergebruiken is een integraal onderdeel van de samenleving geworden. Denk maar aan het opvangen van regenwater in een regenput om het vervolgens te gebruiken voor het toilet, de wasmachine, het besproeien van bloemen enzovoort. Met de huidige droogte maakt de pers ons bewust van de noodzaak om verstandig met water om te gaan. We zien een positieve trend bij particulieren: we beginnen bewuster na te denken over water. Maar ook de industrie moet haar steentje bijdragen, want de industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van het waterverbruik in België. Maar hoe begin je als bedrijf hier precies aan? We leggen het hieronder kort uit!

Waterhergebruik: alternatieve bronnen aanwenden

De grootste waterverbruikers in België zijn de voedings-, farmaceutische en chemische sector. Water is noodzakelijk in hun productieproces. Vandaag wordt nog vaak gebruik gemaakt van leidingwater maar er bestaan tal van alternatieve bronnen die kunnen aangereikt worden. Eerst en vooral is het als bedrijf belangrijk om te onderzoeken welke bronnen in de buurt beschikbaar zijn.

Welke mogelijke alternatieven zijn er:

  • Oppervlaktewater: water op het aardoppervlak, zoals meren, rivieren, vijvers,…
  • Grondwater: alle waterreserves die zich in de ondergrond bevinden. (in bodems en gesteenten). Meestal is dit water afkomstig van neerslag. Het is belangrijk voor het leven van planten, dieren en mensen.
  • Regenwater: dit kan zijn opgeslagen in een reservoir.
  • Afvalwater van je eigen bedrijf.
  • Water uit een verlaten steengroeve in de buurt van je bedrijf
  • Water van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt van je bedrijf
  • enz.

Al deze waterbronnen kunnen aangewend worden voor waterrecycling. Het is tijd om actie te ondernemen en deze waterbronnen te benutten. Zeker met de huidige klimaatverandering, moeten we bewust omspringen met water.

Welke waterkwaliteit?

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke kenmerken en verschillende eisen op het gebied van waterkwaliteit. De kwaliteit van het water dat gebruikt wordt om aardappelen te wassen zal bijvoorbeeld minder zijn dan het water dat gebruikt wordt om farmaceutische producten te maken. Bij hergebruik van water is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het water geschikt is voor toekomstig gebruik. Voordat er wordt overgeschakeld op een andere bron, is het belangrijk om te controleren of dit mogelijk is en of de kwaliteit die jouw bedrijf vereist, kan worden bereikt.

Ekopak heeft hiervoor het mobiele testlab: R&D On Tour. Dit mobiele testlaboratorium beschikt over geavanceerde technologie voor wateranalyse, direct op locatie bij de klant. Op basis van deze tests wordt een geschikte technologie en desinfectieoplossing voorgesteld: ultrafiltratie, nanofiltratie, omgekeerde osmose, enz. Deze fase gaat vooraf aan de bouw van de installatie en de implementatie ervan bij de klant. De installatie wordt op afstand gemonitord via wifi/mobiel netwerk en de waterkwaliteit wordt gecontroleerd door ons deskundig team.

Stap voor stap overschakelen naar duurzaam water

Overschakelen naar duurzaam water brengt heel wat voordelen met zich mee, niet alleen op het gebied van milieueffect, maar ook in financieel opzicht. Je bedrijf wordt veel minder kwetsbaar voor periodes van waterschaarste en je minimaliseert je watervoetafdruk.

Als bedrijf is het belangrijk om een meerjarenplan op te stellen en stap voor stap te onderzoeken hoe waterhergebruik kan worden geïntegreerd in het bedrijf.

Ekopak adviseert bedrijven graag over hoe ze de overstap naar duurzaam water kunnen maken. Neem contact met ons op voor meer informatie!