Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Vynova sluit miljoenencontract met Ekopak

Vynova sluit miljoenencontract met Ekopak voor verduurzamen van volledige proceswater- installatie in Tessenderlo.

Vynova gaat een partnerschap aan met Ekopak voor het vernieuwen van een waterinstallatie op hun site in Tessenderlo. Vynova is een internationaal chemieconcern actief in de productie van pvc en chlooralkali-producten, die onder andere in de bouwsector, de medische wereld, de voedingsindustrie en de farmaceutische sector gebruikt worden.

“Constante kwaliteit en betrouwbaarheid van proceswater is cruciaal voor een chemiebedrijf”, zegt Dimitri Wouters, site manager van Vynova Belgium. “Met Ekopak kunnen we daar ook nog het aspect duurzaamheid aan toevoegen. Zo zullen we dankzij de membraantechnologie van de nieuwe installatie binnenkort geen grondwater meer gebruiken voor de aanmaak van deminwater, verminderen we onze afvalstromen en verlagen we verder de ecologische voetafdruk van onze site.”

Ekopak zal een demin-installatie bouwen en installeren die de Vynova-site in Tessenderlo zal voorzien van meer dan één miljoen kubieke meter zuiver en duurzaam proceswater per jaar. De werken starten in juni 2021 en de oplevering van de installatie is voorzien voor het derde kwartaal van 2022.

Met dit project bevestigen Ekopak en Vynova het belang van duurzaam proceswater voor de hele chemiesector. “Wij helpen bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, zegt Pieter Loose, CEO van Ekopak. “Water is kostbaar. Onze innovatieve installaties recycleren, herwaarderen en optimaliseren water uit alternatieve waterbronnen. Zo reduceren we de watervoetafdruk van het bedrijf. Het resultaat is dus een recurrente ecologische en economische besparing.”

Deze aankondiging bevat verklaringen die als “toekomstgerichte verklaringen” gelden of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “geloven”, “ramen”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemens zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “voortdurend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “nastreven”, “trachten”, “zou” of “zou moeten” en bevatten verklaringen door de Vennootschap betreffende de beoogde resultaten van haar strategie. Verklaringen over de toekomst bevatten van nature risico’s en onzekerheden en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen een waarborg biedt op toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel afwijken van dewelke die door de toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld. De Vennootschap verbindt er zich generlei toe om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij daar bij wet toe wordt verplicht.