Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Fysieke en economische waterschaarste: wat is het verschil?

Fysieke en economische waterschaarste: wat is het verschil?

Water, de essentiële bron van leven, speelt een cruciale rol in zowel menselijke activiteiten als ecologische processen. Wanneer de vraag naar bruikbaar water hoger is dan het aanbod spreken we van waterschaarste. Het overgrote deel, ongeveer 70 procent, van het zoetwater wereldwijd wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden, 19 procent is voor industrieel gebruikt en slechts 11 procent is voor huishoudelijk gebruik waaronder ook drinkwater valt.
In de wereld van waterbeheer worden termen zoals “fysieke waterschaarste” en “economische waterschaarste” vaak gebruikt om verschillende aspecten van het waterprobleem te beschrijven. We gaan in op het verschil tussen deze en hoe bedrijven zoals Ekopak een duurzame impact kunnen hebben.

Fysieke Waterschaarste

Fysieke waterschaarste verwijst naar de situatie waarin er onvoldoende waterbronnen zijn om te voldoen aan de basisbehoeften van een bepaalde regio. Dit als gevolg van geografische of klimatologische omstandigheden. Factoren zoals beperkte neerslag, een hoge verdampingsgraad en droge klimaten dragen bij tot fysieke waterschaarste. In deze gebieden is er simpelweg niet genoeg water beschikbaar om te voorzien in de behoeften van de bevolking, landbouw en industrie.

De gevolgen van fysieke waterschaarste zijn vaak zichtbaar in de vorm van droogte, verminderde oogstopbrengsten en tekorten in de watervoorziening voor huishoudelijk gebruik. De industrie in deze gebieden moet vaak op zoek naar alternatieven om hun business draaiende te houden in tijden van waterschaarste. Ekopak helpt hen in de begeleiding en overstap naar een duurzaam waterhergebruik.

Droog stuk grond
Geel bord met opschrift 'Water crisis'. Gevolg van fysieke waterschaarste en economische waterschaarste.

Economische Waterschaarste

Aan de andere kant hebben we economische waterschaarste, een term die verwijst naar het gebrek aan infrastructuur of financiële middelen om waterbronnen optimaal te benutten, hoewel er in deze gebieden wel voldoende fysieke waterbronnen beschikbaar zijn.

Economische waterschaarste is een door de mens veroorzaakte toestand als gevolg van een slecht waterbeheer, gebrek aan investeringen in waterinfrastructuur, politieke onwil of een combinatie van deze factoren. Vaak gaat het om een ongelijke verdeling en toegang van schoon water. Zelfs in gebieden met voldoende waterbronnen kunnen gemeenschappen wegens een gebrek aan de nodige infrastructuur zich geen toegang tot deze bron veroorloven.

Watertekort

Vaak komen beiden vormen samen, wat leidt tot een watertekort. Zo kan een getroffen gebied te maken hebben met zowel een gebrek aan neerslag als een tekort aan geschikte opslagfaciliteiten voor water. Volgens deskundigen ligt de kern van het probleem echter vaak bij menselijke factoren hoewel er aanzienlijke natuurlijke oorzaken voor waterschaarste in de regio aanwezig zijn. Zo is er bij de oorlog in Oekraïne kritieke infrastructuur beschadigd geraakt, waardoor in 2022 zes miljoen mensen beperkte of geen toegang hadden tot veilig water.

Duurzaam waterbeheer

Het aanpakken van zowel fysieke als economische waterschaarste vereist een aanpak op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Ekopak speelt een cruciale rol bij het bestrijden van waterschaarste door duurzame watermanagementpraktijken te implementeren. Dit omvat het gebruik van geavanceerde zuiveringstechnologieën, recyclage van water binnen de productieprocessen en het verminderen van waterafval. Door duurzaam waterbeheer wil Ekopak aantonen hoe bedrijven een actieve rol kunnen spelen in het overwinnen van waterschaarste.

Bronnen: Council on Foreign Relations, Investor Times