Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Ekopak richt Ekopak France op

Ekopak richt Ekopak France op en opent twee vestigingen in Rouen en Lyon.

Ekopak richt Ekopak France op en bevestigt haar internationale uitbreidingplannen met de opening van 2 vestigingen in Frankrijk. De site in Rouen zal verantwoordelijk zijn voor het uitrollen van de Ekopak en Waas-projecten in Noord-Frankrijk rond industriële grootsteden Lille, Parijs, Metz, Rennes en Nantes. De vestiging in Lyon neemt Centraal- en Zuid-Frankrijk voor haar rekening.

Met deze investering wil Ekopak de grote vraag naar de sustainable waterinstallaties WaaS in de 2e
grootste economie van Europa tegemoet komen. De oprichting van Ekopak France is een logische en noodzakelijke stap richting een verdere Europese expansie. Beide vestigingen zullen volledig operationeel zijn in het 4e kwartaal van 2021.

Deze aankondiging bevat verklaringen die als “toekomstgerichte verklaringen” gelden of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “geloven”, “ramen”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemens zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “voortdurend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “nastreven”, “trachten”, “zou” of “zou moeten” en bevatten verklaringen door de Vennootschap betreffende de beoogde resultaten van haar strategie. Verklaringen over de toekomst bevatten van nature risico’s en onzekerheden en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen een waarborg biedt op toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel afwijken van dewelke die door de toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld. De Vennootschap verbindt er zich generlei toe om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij daar bij wet toe wordt verplicht.