Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Ekopak ondersteunt verdere groei en investeert in nieuw bedrijfspand te Deinze

Ekopak ondersteunt verdere groei en investeert in nieuw bedrijfspand te Deinze

Ekopak (EKOP:xbru), een ESG-gedreven onderneming die netonafhankelijke wateroplossingen op de markt brengt, kondigt vandaag de investering aan van een nieuw bedrijfsgebouw op bedrijventerrein De Prijkels te Deinze. Dit gebouw zal de verdere groei van Ekopak ondersteunen maar vormt ook een concrete illustratie van de visie van Ekopak naar duurzaamheid.

Ekopak heeft een akkoord bereikt met Veneco en het lokale gemeentebestuur om de nieuwbouw te realiseren op een terrein van ca. 2,1 ha (perceel nr. 22) op de site De Prijkels te Deinze. De investering is noodzakelijk om de verdere groei van Ekopak te ondersteunen en te versnellen. Ekopak wil hierbij alsook een pioniersrol spelen op vlak van duurzaamheid.

Gebouw van de toekomst

Het huidige hoofdkantoor van Ekopak in Tielt, het kantoor in Gent en het magazijn in Roeselare zullen samengebracht worden in één pand, dat voorzien is om de toekomstige groei op te vangen.
Het omvat een kantoorgebouw en een fabrieksatelier om zo de verschillende teams tewerk te stellen. Het Ekopak kantoor in Genk zal blijven bestaan.

Het bedrijfsgebouw, ontworpen door Vandriessche Architecten, is een knipoog naar de toekomst en omvat alles om volledig zelfvoorzienend te zijn op vlak van energie en waterverbruik.

Ekopak streeft een duurzaam gebouw na dat verder gaat dan hetgeen voorgeschreven is in de stedenbouwkundige voorschriften (CO2-neutraliteit). Er wordt ingezet op duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Het nieuwe pand zal zoveel mogelijk energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals via zonnepanelen. De overschotten van de opgewekte elektriciteit zal op haar beurt dan weer gebruikt worden voor de slimme laadpalen voor het elektrisch wagenpark. Het geheel van deze maatregelen zal ervoor zorgen dat Ekopak meer energie zal opwekken dan het zal verbruiken. In dit geval spreken we van een energiepositief gebouw.
Als specialist in waterbehandeling en recyclage, zal Ekopak het hemelwater opvangen en hergebruiken. Het sanitair afvalwater zal na behandeling ook gerecupereerd worden.

Het bedrijfspand zal in gebruik genomen worden in het voorjaar van 2024. Het gaat om een totale investering van 18 miljoen euro.

Pieter Loose, CEO Ekopak:

‘We zijn sinds enkele jaren sterk gegroeid en dit nieuwe bedrijfspand is nodig om verdere groei te ondersteunen. We willen onze focus naar duurzaamheid verder versterken en zijn trots dat we een volledig ‘self sustainable’ en CO2-neutraal bedrijfsgebouw kunnen realiseren, volledig onafhankelijk van het net. Dit wordt de norm naar de toekomst.’

Stan Vandriessche, Vandriessche Architecten:

“Als energiebewust en geëngageerd bureau zijn we blij om dit ambitieus en uitdagend project voor Ekopak te kunnen vormgeven. Ekopak is een voorloper inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit nieuw bedrijfsgebouw zal hun identiteit uitstralen en versterken. We realiseren het programma in een gevatte vorm waarbij evenveel aandacht uitgaat naar een doordachte architectuur in de specifieke context als naar het welbevinden van de mensen die er gebruik van zullen maken.”

Danny Claeys, burgemeester Nazareth en voorzitter van Veneco:

“Ekopak brengt een hoge werkgelegenheid met zich mee. Zo zetten een 100 extra werkkrachten hun schouders onder duurzaamheid op het bedrijventerrein en op maatschappelijk vlak.”

Over Ekopak

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die circulaire wateroplossingen op de markt brengt. De oplossingen van Ekopak bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik uit het openbare net op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier significant te verlagen. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt. De aandelen van Ekopak zijn genoteerd op Euronext Brussels (ticker EKOP).
Meer informatie over Ekopak: www.ekopaksustainablewater.com

Over Vandriessche Architecten

Vandriessche Architecten werken aan verschillende architectuurprojecten van verschillende schaal voor zowel private als publieke opdrachtgevers. Het kantoor streeft bij elk project naar een intelligent totaalconcept waarbij het aanwezige potentieel van de site en programma gevrijwaard én versterkt wordt. Hierbij worden alle domeinen (architectuur, stabiliteit, technieken en omgeving) vanaf het begin van het ontwerpproces maximaal op elkaar afgestemd.
In 2015 ontving Vandriessche Architecten de Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen en in 2017 de Prijs Publieke Ruimte.
Meer informatie over Vandriessche Architecten: www.vandriesschearchitecten.be

Over Veneco

Veneco is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent. Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten.
Meer over Veneco: www.veneco.be

Deze aankondiging bevat verklaringen die als “toekomstgerichte verklaringen” gelden of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “geloven”, “ramen”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemens zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “voortdurend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “nastreven”, “trachten”, “zou” of “zou moeten” en bevatten verklaringen door de Vennootschap betreffende de beoogde resultaten van haar strategie. Verklaringen over de toekomst bevatten van nature risico’s en onzekerheden en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen een waarborg biedt op toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel afwijken van dewelke die door de toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld. De Vennootschap verbindt er zich generlei toe om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij daar bij wet toe wordt verplicht.