Ga naar de inhoud

Hoe wij
waarde creëren

Waardecreatiemodel 2023 in cijfers

De kern van een geïntegreerd verslag is het ­waardecreatiemodel, dat als ruggengraat voor dit ­document dient en de structuur ervan bepaalt. De infografiek van het waardecreatiemodel helpt de lezer het overzicht te bewaren en door dit verslag te navigeren. De infografiek moet van links naar rechts worden gelezen. Links staan de zes kapitalen – de middelen – die Ekopak inzet om haar doel (‘Ons doel’) te realiseren: het bereiken van 100% watercirculariteit binnen de industrie en waarborgen dat drinkwater wereldwijd continue beschikbaar blijft.

Deze kapitalen worden ingezet in het bedrijfsproces van Ekopak, zowel in haar WaaS- als niet-Waas-activiteiten (in het midden van de infografiek). De strategie is gericht op groei, die Ekopak wil bereiken door het leveren van decentrale waterproductie-eenheden en afvalwaterbehandelingsinstallaties. Deze groeistrategie rust op drie pijlers (onderaan de grafiek): samenwerking, innovatie en bewustwording. De ene pijler versterkt de andere. Door voortdurende inspanningen op strategisch en ­operationeel niveau wil Ekopak toegevoegde waarde creëren voor elk van de zes ingezette kapitalen op korte en lange termijn. Dit blijkt uit de rechterkant van de infografiek.

Voor meer informatie over hoe wij waarde creëren, verwijzen wij naar het geïntegreerde jaarverslag, hoofdstuk 3 Ons business model.