Ga naar de inhoud
Ekopak header

Raad van Bestuur

Samenstelling

Gezien de benoeming van één extra bestuurslid op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2023, bestaat de Raad van Bestuur van Ekopak uit 8 leden, waaronder:

De Raad van Bestuur van Ekopak bestaat uit 8 leden, waaronder:

 • 3 uitvoerende en 5 niet-uitvoerende bestuurders
 • 3 onafhankelijke bestuurders, 2 bestuurders die geassocieerd zijn met de referentieaandeelhouder Alychlo, 2 uitvoerende bestuurders verbonden met Pilovan, en 1 uitvoerend bestuurder

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door Pieter Bourgeois.

De leden van de Raad van Bestuur van Ekopak zijn hierna opgenomen in alfabetische volgorde op basis van de familienaam of  in het geval van managementvennootschappen in alfabetische volgorde van de familienamen van hun  permanente vertegenwoordigers. De namen volgend aan een asterisk verwijzen naar de permanente vertegenwoordigers van de managementvennootschappen die de functie van bestuurder hebben :

Pieter Bourgeois*

CEO van Alychlo NV, Ekopak’s referentie-aandeelhouder. Master industrieel ingenieur elektromechanica (GroepT), MBA (Solvay  Brussels School of Economics). Meer dan 20 jaar ervaring in verschillende managementfuncties bij Alychlo, DHL, YouBuild EN Worldline/Banksys. Belgische nationaliteit.

Valerie Dejaeghere*

CEO van Qpinch sinds januari 2023. Master in Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven); aangevuld met executive programma’s in Strategic Excellence en Sustainability Management (Columbia Business School, Vlerick Business School). Meerdere jaren ervaring bij ExxonMobil in verschillende nationale en internationale managementfuncties in Europa en de VS. Belgische nationaliteit.

Els De Keukelaere*

*, Chief Financial Officer van Ekopak NV sinds 2020. Master Toegepaste economische wetenschappen (UGent), MBA in financieel management (Vlerick Business School), Bedrijfsrevisor sinds 2004. Eerdere functies in haar loopbaan: auditor bij KPMG Gent (laatste functie: Audit Director) en Chief Financial Officer van Concordia Verzekeringen (Gent). Belgische nationaliteit.

Tim De Maet

Chief Operations Officer van Ekopak NV sinds 2020, voorheen 9 jaar Operations Manager binnen de onderneming. Master industrieel ingenieur chemie, met een specialisatie in milieu-biotechnologie (HoGent, Gent). Meer dan 15 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, waaronder bij Entaco NV en Micron NV. Belgische nationaliteit.

Kristina Loguinova

Compliance Officer van Value Square NV en deeltijds docent aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Master in de Rechten en Doctor in Financieel Recht (VUB). Voordat zij Value Square vervoegde, was zij consultant innovatie en duurzame financiering (ESG) voor meerdere financiële ondernemingen. Nederlandse nationaliteit.

Pieter Loose*

Chief Executive Officer van Ekopak NV sinds 2013 nadat hij daarvoor 3 jaar als verkoopingenieur van de onderneming actief was. Vooraleer hij Ekopak vervoegde, vervulde hij verschillende managementfuncties bij Hertel. Hij is ook ondervoorzitter van Watercircle, een belangenvereniging voor watertechnologiebedrijven in België. Belgische nationaliteit.

Regine Slagmulder*

Hoogleraar Accounting & Control aan Vlerick Business School en visiting professor aan INSEAD. Master elektronisch ingenieur en Bedrijfskundig Ingenieur (UGent). Doctoraat (PhD) in management (Vlerick Business School), gecertificeerd bestuurder (INSEAD IDP-C). Daarvoor was zij professor aan INSEAD (Frankrijk en Singapore) en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij was ook actief binnen McKinsey & Company’s strategy practice. Belgische nationaliteit.

Kurt Trenson*

(einde mandaat op 31 januari 2024, te vervangen door Nathalie Van Den Haute op de AVA van 14 mei 2024, deze laatste werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 1 februari 2024), Chief Financial Officer bij Alychlo NV sinds april 2022. Master in de toegepaste economische wetenschappen, MBA in internationaal management. Na zijn studies werkte hij gedurende 22 jaar in verschillende leidinggevende functies bij KBC Bank. Belgische nationaliteit.

Nathalie Van den Haute*

*, (mandaat sinds 1 februari 2024, via coöptatie door de Raad van Bestuur, te bevestigen op de AVA van 14 mei 2024) Investment Principal Alychlo NV. Master Handels ingenieur, VUB, Solvay Business School, MBA in financial management (Vlerick Business School). Voordat ze Alychlo vervoegde, bekleedde Nathalie verschillende functies in het corporate finance departement van KBC Securities; sinds 2019 was ze hoofd van de Equity Capital Market activiteit binnen het corporate finance team. Belgische nationaliteit.

(1) Uitvoerend bestuurder (E) of niet-uitvoerende bestuurder (N)

(2) Onafhankelijk bestuurder (I), vertegenwoordiger van een referentieaandeelhouder (S) of als lid van het Executive Managementcomité (E)

(3) Lid van het Auditcomité (A) en/of van het Remuneratie- en benoemingscomité (R) – het voorzitterschap van een comité is aangeduid met een asterisk (°)

(4) JAVA: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Opdracht

 • Het nastreven van duurzame waardecreatie door het bepalen van de strategie, door doeltreffend, verantwoord en ethisch leiderschap te tonen en door de prestaties van de onderneming te monitoren.
 • Het benoemen en ontslagen van de Chief ­Executive ­Officer en andere leden van het Executive ­Managementcomité.
 • De Raad van Bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar.

Activiteitverslag

In principe komt de Raad van Bestuur bijeen op kwartaalbasis. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de onderneming.

In 2023 hield de Raad van Bestuur 8 vergaderingen, waarvan 5 met fysieke deelname en 3 online (“ad hoc”) vergaderingen. Het deelnamepercentage aan de vergaderingen was 100%. 

Tijdens deze vergaderingen bediscuteerde en evalueerde de Raad van Bestuur de operationele en financiële prestaties van de onderneming, maar ook strategische kwesties en opportuniteiten waaronder (potentiële) fusies en overnames en expansieprojecten. In 2023 is enerzijds veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de activiteiten van Ekopak. Dit heeft grotendeels betrekking op de overname van GWE, een in België gevestigd, maar internationaal opererend bedrijf dat expert is op het gebied van industriële afvalwaterzuiveringssystemen.

De Raad van Bestuur heeft ook aanzienlijke inspanningen geleverd voor de revisie van het eerste geïntegreerde jaarverslag, het toezicht op de duurzaamheids-KPI’s en de verbetering van de corporate governance-structuur. Dit omvatte een optimalisatie van de samenstelling van de raad met de benoeming van een derde onafhankelijke bestuurder en het toezien van de implementatie van verschillende beleidslijnen, zoals het beleid inzake mensenrechten en diversiteit. 

Andere belangrijke onderwerpen waren de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Ekopak, de nieuwe HR-structuur na de overname van GWE en de verdere integratie van het duurzaamheidsthema in de strategie en activiteiten van Ekopak.


Comités van de Raad van Bestuur


Binnen de Raad van Bestuur zijn vanaf de Noteringsdatum twee gespecialiseerde comités opgericht om de Raad van Bestuur bij te staan en aanbevelingen te maken op specifieke gebieden.

Auditcomité

 • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:99 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de provisies 4.10-16 van de Belgische  Corporate Governance Code 2020;
 • Leden: Regine Slagmulder* (voorzitter), Pieter Bourgeois*, Kristina Loguinova en, sinds 21 december 2023, Valerie Dejaeghere* (* vaste vertegenwoordiger van de beheersvennootschap);
 • Het Auditcomité vergadert in principe elk kwartaal. De vergaderfrequentie kan verhoogd worden wanneer dit gepast of nodig wordt geacht voor de activiteiten.

In 2023 kwam het Auditcomité 4 keer samen en alle leden namen deel aan elke vergadering.

In haar vergadering van 20 maart 2023 heeft het Auditcomité het financiële gedeelte van het Jaarverslag 2022, het verslag van de Statutaire Auditor over het boekjaar 2022 aan de JAVA, de goedkeuring van de remuneratie van de Statutaire Auditor en de informatie over risicobeoordeling en -beheer die in het Jaarverslag 2022 moet worden opgenomen, behandeld. De weg naar de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) was het hoofdonderwerp van de vergadering van 29 juni 2023. De vergadering van het Auditcomité van 6 september 2023 was voornamelijk gewijd aan het financiële verslag over de eerste 6 maanden van 2023.

De laatste vergadering van het Auditcomité van 2023 was gewijd aan: het activiteitenverslag van de Statutaire Auditor, met inbegrip van pre-auditprocedures en GWE, de boekhoudkundige principes dewelke moeten worden toegepast voor de joint ventures, gevolgd door een statusupdate over het bestuur, interne audit en een bijgewerkte risicobeoordeling. Alle leden van het Auditcomité hebben aan alle bovengenoemde vergaderingen deelgenomen. De belangenconflictenregeling diende in 2023 niet te worden toegepast.

Remuneratie- en benoemingscomité

 • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:100 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met provisies 4.17-23 van de Belgische Corporate Governance Code 2020;
 • Leden: Kurt Trenson* (einddatum voorzitterschap 31 januari 2024), (Vanaf 1 februari 2024 vervangen door) Nathalie Van Den Haute*, Regine Slagmulder* en Kristina Loguinova
  *permanente vertegenwoordiger van de beheersmaatschappij;
 • In principe komt het Remuneratie- en benoemingscomité tweejaarlijks bijeen. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de onderneming.

In 2023 kwam het Remuneratie- en benoemingscomité viermaal bijeen en alle leden namen deel aan elke vergadering.

De belangrijkste onderwerpen op de 4 vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité in 2023 waren: de samenstelling van de Raad van Bestuur, de KPI’s dewelke moeten worden toegepast voor de bonusregeling van de leden van het Executive managementteam, een update van de HR-kalender, de jaarlijkse managementevaluatie, de uniformalisering van de dienstverleningscontracten van de leden van het managementteam en de organisatiestructuur na de overname van GWE. De belangenconflictenregeling diende in 2023 niet te worden toegepast.