Ga naar de inhoud

Aandeelhouders-
structuur

Aandeelhoudersstructuur

Ten gevolge van het aanbod van 31 maart 2021 en 8 april 2021 om 4.044.642 nieuwe aandelen in een private ­plaatsing uit te geven, is het totale aantal uitstaande aandelen nu 14.824.624. Alle uitstaande aandelen worden verhandeld op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. Elk aandeel geeft de houder recht op één stem. Bijgevolg zijn er ook 14.824.624 stemrechtverlenende effecten.

Naast de stemrechtverlenende effecten zijn er ook 35.000 rechten om in te tekenen op stemrechtverlenende effecten, die nog dienen uitgegeven te worden (cf. het Warrantenplan).

Aandeelhouders die de drempel van drie (3) procent van het aandelenkapitaal van de onderneming op volledig verwaterde basis (d.w.z. met de som van de stemrecht verlenende effecten en de rechten om in te schrijven op stemrecht verlenende effecten als noemer) overschrijden, hetzij opwaarts, hetzij neerwaarts, moeten hun aandelenbezit bekendmaken. Vervolgens is een bekendmaking vereist voor elke overschrijding, hetzij opwaarts, hetzij neerwaarts, van de drempel van vijf (5) procent en elk veelvoud van vijf (5) procent van het aandelenkapitaal van de onderneming. Meldingen moeten zowel aan Ekopak als aan de FSMA worden doorgegeven. Er zijn geen contractuele bepalingen aangegaan in 2023 die significante gevolgen zouden hebben in het geval van een controlewijziging na een overnamebod.

Op basis van de bekendmakingen van belangrijke deelnemingen die Ekopak heeft ontvangen sinds haar beursintroductie op 31 maart 2021, heeft Ekopak in april 2021 bekendmakingen van belangrijke deelnemingen ontvangen en is er op 14 februari 2023 ook een manager transactie gemeld door Pilovan. Er zijn geen andere meldingen of verklaringen ontvangen gedurende 2023 of na jaareinde tot de datum van dit verslag.

Aandeelhouderspercentages

Op basis van de meldingen en verklaringen die Ekopak tot eind december 2023 heeft ontvangen, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:
Er zijn geen restricties op de aandelen of stemrechten. Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 14 november 2017. Er zijn geen transacties buiten normale marktvoorwaarden met grootaandeelhouders en er zijn geen belangenconflicten.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (JAVA) wordt ­gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei. Aandeelhouders kunnen de ­vergadering fysiek bijwonen, stemmen per stembrief of kunnen stemmen per volmacht.

In 2023 vond de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats op 9 mei 2023. 

De komende Jaarlijkse Algemene Vergadering van ­Aandeel- houders zal dit jaar doorgaan op 14 mei 2024. Meer informatie zal worden ­gepubliceerd op de website van Ekopak onder Investor Relations: