Ga naar de inhoud
Ekopak header

Waterverbruikers veranderen in waterproducenten

De eenvoudigste omschrijving van wat Ekopak doet, is het aanbieden van duurzaam ­watermanagement voor de industrie. Dit geeft bedrijven een oplossing die het verschil maakt voor verschillende kwesties waar ze mee te maken hebben. Maar hoe precies? En wat maakt gedecentraliseerde watervoorziening een betere oplossing dan eventuele andere waterbesparingsprojecten die bedrijven mogelijk al uitvoeren? Laten we daar eens dieper op ingaan.

Bedrijven dragen een verantwoordelijkheid naar hun ­stakeholders die ook het beperken van hun ­negatieve ­milieu-impact omvat. Gezien de toenemende ­regelmaat van extreme droogte en de verregaande gevolgen voor onze samenleving, is verantwoordelijk ­watergebruik ­cruciaal: vooral als een bedrijf zeer grote ­watervolumes gebruikt en in grote mate afhankelijk is van de ­beschikbaarheid van deze natuurlijke hulpbron.

Veel bedrijven zijn zich er al van bewust dat ze ­beter ­moeten nadenken over hun watergebruik, maar tot nu toe hebben zij zich daarbij bijna volledig gericht op ­waterbesparingsprojecten. En dat is gewoon niet ­voldoende om de complexe problemen met betrekking tot hun watergebruik op te lossen.

Bedrijven hebben mogelijk water nodig voor andere ­zaken dan standaard sanitair gebruik, en dat verbruik zal vanzelfsprekend al groter zijn dan dat van bijvoorbeeld een gezinshuishouden. Daarbij gebruiken fabrieken en andere industriële installaties mogelijk veel meer water in hun processen of als ingrediënt voor hun product – en dit is waar hun verbruik het zwaarste weegt. 

Want dit is niet alleen het onderdeel waarvoor zij het ­meeste water verbruiken, maar ook waar water de ­grootste impact heeft op het bedrijf zelf. Een ­korte ­onderbreking van de sanitaire watervoorziening is voor een bedrijf ­makkelijk op te vangen, omdat hun ­kernactiviteiten er niet van afhankelijk zijn. Maar als de watervoorziening voor de processen van een bedrijf stopt, kan dit grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor de medewerkers van het bedrijf en de gebruikers van het eindproduct.

Een gedecentraliseerde watervoorziening stelt bedrijven in staat zich af te koppelen van het reguliere waternet en te beginnen met circulair gebruik.

Pieter Loose, CEO Ekopak

Een gedecentraliseerde watervoorziening biedt een ­bredere oplossing dan simpelweg “water besparen”, legt Ekopak-CEO Pieter Loose uit: “Het stelt bedrijven in staat zich af te koppelen van het reguliere waternet en te ­beginnen met circulair gebruik door water opnieuw te waarderen en te recycleren.” Met andere woorden: in plaats van “waterverspilling tegengaan” kunnen we ­beter helemaal geen water meer verspillen voor industriële doeleinden door een gedecentraliseerde ­watervoorziening te gebruiken met een eindeloos hernieuwbare toevoer. Dat helpt bedrijven niet alleen om hun watervoetafdruk te minimaliseren, maar maakt ze ook veel minder kwetsbaar voor waterschaarste en de negatieve effecten van watertekorten en mogelijke onderbrekingen van hun processen.

Slimmer en duurzamer 

“Het is slimmer, veiliger en milieuvriendelijker om te ­stoppen met het verbruiken en verspillen van ­drinkwater, en in plaats daarvan over te stappen op alternatieve ­bronnen zoals afvalwater, regenwater en oppervlaktewater”, ­vertelt Loose. “Maar voor die ­overstap speelt ­waterbehandeling ­natuurlijk een cruciale rol.”

Behalve dat bedrijven afhankelijk zijn van de continuïteit van ­water, zijn ze ook afhankelijk van de kwaliteit van water. Hierbij moet opgemerkt worden dat “kwaliteit” in deze context niet verwijst naar een bepaalde set criteria waar al het water aan moet voldoen: de eigenschappen die water bruikbaar maken voor een fabriek, zijn mogelijk niet dezelfde als voor een ander soort bedrijf. 

Wanneer ­natuurlijke ­waterreserves ­uitgeput raken, zullen ­bedrijven hoe dan ook de ­negatieve economische gevolgen hiervan ondervinden. Door ­zelfredzaam te worden, hebben die bedrijven het voordeel van zekerheid.

Pieter Loose, CEO Ekopak

Onze ambitie is om alle bedrijven te overtuigen zich af te koppelen van ­traditionele ­watervoorziening,” stelt Loose. Hij zegt dit niet alleen ­vanwege zijn enthousiaste ambitie voor de groei van ­Ekopak, zelfs niet voor het behoud van onze schaarse natuurlijke ­hulpbronnen: het is ook gewoon de meest ­


logische stap voor ondernemers.  Door over te stappen op een gedecentraliseerde watervoorziening kunnen bedrijven de continuïteit van hun eigen proceswater ­garanderen en tegelijk zorgdragen voor de continuïteit van drinkwater voor de rest van de samenleving. Het is niet alleen de betere keuze, maar ook een kwestie van het beperken van bedrijfsrisico’s. Wanneer natuurlijke waterreserves uitgeput raken, zullen bedrijven hoe dan ook de negatieve economische gevolgen hiervan ondervinden. Door zelfredzaam te worden, hebben die bedrijven het voordeel van zekerheid. 

Daarom kan Pieter Loose ­nauwelijks zijn enthousiasme ­verbergen wanneer hij praat over de ambitieuze ­toekomstdromen van Ekopak: “Wij geloven dat in 2030 50% van de ­Belgische bedrijven niet langer aangesloten zullen zijn op het traditionele waternet. In 2050 zal dit voor heel Europa gelden.” 

Onze business units

Voor het beheren van de prestaties heeft Ekopak twee business units in gebruik genomen, overeenkomend met eenzelfde aantal rapportagesegmenten: WaaS en ­niet-WaaS – WaaS staat voor Water-as-a-Service.

Niet-WaaS Business Model

In het niet-WaaS bedrijfsmodel richt Ekopak zich op het ontwerpen en maken van ­waterzuiveringsinstallaties op het terrein van de klant, met als optie om ook het ­bijbehorende onderhoud voor rekening te ­nemen ­wanneer de installatie operationeel is. In dit ­bedrijfsmodel bestaat het hoofddeel van de inkomsten uit de ­verkoop van de waterzuiveringsinstallaties aan de klant, ­aangevuld door adviesdiensten, after-salesdiensten en ­verbruiksartikelen. Het niet-WaaS bedrijfsmodel wordt gekenmerkt door hoge opbrengsten (inherent aan de verkoop van deze ­investeringsgoederen), ­gecombineerd met ­EBTIDA-marges tot enkele tientallen procenten, ­afhankelijk aan de mix van sales en adviesdiensten, ­investeringsgoederen, verbruiksartikelen,…

WaaS Business Model

Het WaaS bedrijfsmodel combineert de ontwerp-, bouw-, financierings-, operationele en onderhoudsdiensten van Ekopak in een one-stop-shop, end-to-end-oplossing waarin per druppel betaald wordt. Elke ­WaaS-overeenkomst genereert omzet in de vorm van een contractueel overeengekomen minimumbedrag per maand gedurende de looptijd van het contract, ­vanaf de eerste m3 water die wordt aangeleverd. ­Ekopak streeft naar een initiële looptijd van het contract van 10 jaar, met vaste €/m3-prijzen. Inherent aan het WaaS ­bedrijfsmodel is het feit dat de exploitatie-inkomsten verspreid ­worden over de totale levensduur ­(streven: 10 jaar) van elke ­overeenkomst. Een vergelijkbaar ­niet-WaaS-overeenkomst resulteert in een eenmalige ­uitbetaling, een typisch tienjarige WaaS-overeenkomst garandeert 120 ­maandelijkse betalingen. Dat betekent dat het WaaS ­bedrijfsmodel een lager omzetniveau ­genereert op het moment dat de ­waterzuiveringsinstallatie in gebruik wordt genomen, maar deze is wel gegarandeerd voor de gehele ­looptijd van de overeenkomst. Daarbij genereert het WaaS ­bedrijfsmodel EBITDA-marges van minimaal 67%.


Activiteiten


Focus Industrieën


Producten &
Diensten


Onze
Partners


Intellectuele eigendommen